Talerstolen

I februar 2004 startet Erik Strand en debatt på det som den gang var Venstres debattforum på internett – Talerstolen. I den debatten satte flere tillitsvalgte i partiet frem diverse usanne påstander om alvorlige temaer, og fra noen kom psykiatriske diagnoser og ønsker om god bedring. En oversikt over hvem og hva i den debatten finner man under.

Åpent brev til Lars Sponheim