Talerstolen

I februar 2004 startet Erik Strand en debatt på det som den gang var Venstres debattforum på internett – Talerstolen. I den debatten satte flere tillitsvalgte i partiet frem diverse usanne påstander om alvorlige temaer, og fra noen kom psykiatriske diagnoser og ønsker om god bedring. En oversikt over hvem og hva i den debatten finner man under.

Åpent brev til Lars Sponheim

Gærninger som skal æresskjelle

28.09.04. Åpent brev til lesekyndige m. svar fra Eiliv Flydal, daværende landsstyremedlem i Unge Venstre.
27.10.04. Åpent brev – til selvstendig registrerende lesekyndige.
25.11.04. De godt opptatte.
27.12.04. Svar fra Olav A. Røssaak og tilsvar fra Dag Hiåsen.
07.01.05. Til ditt eget beste.
18.01.05. Til bedragernes beste.
31.07.05. Med ønske om god bedring
31.07.05. Hans Andreas Starheim.
31.07.05. Ståle Sørensen
31.07.05. Venstres arkiv.
Ny runde med diagnoser og ønske om god bedring
Politisk rådgiver Marit Meyers prioriteringer.