Med ønske om god bedring

Da Hiåsens Åpent brev til lesekyndige ble lagt ut på Talerstolen i september 2004, var Eiliv Frich Flydal, landsstyremedlem i Unge Venstre, raskt ute med å parodiere det åpne brevet. Flydal besvarte Hiåsens brev om meget alvorlige forhold med 10 sider med forvrengte og meningsløse setninger. I innlegget “Nytt lavmål i Talerstolens historie” svarte Erik Strand på Flydals tullball og informerte om at han hadde mottatt ønske om god bedring (via e-post – se Gærninger som skal æresskjelle) fra Thomas Hansen. 29. september svarte Flydal: “Det synes jeg var en god ide. God bedring!”

En insinuasjon om psykiske problemer fra et landsstyremedlem i Unge Venstre er klart noe FAMPO har interesse av å sitere, og Strand repliserte også samme dag at Flydals ønske om god bedring ville bli sitert. Det inspirerte Knud E. Berthelsen, politisk nestleder i Unge Venstre 2002-2003, til å skrive en replikk, også den postet 29. september. I replikken med tittel “Kan du sitere meg og?” skrev Berthelsen:

“Du må gjerne legge til et ønske [om god bedring] fra meg også. For øvrig må jeg si at dere faktisk hadde veldig pene sider, så et kompliment til designer kan også viderebringes, om du ikke selv har stått for det.

Knud”.

Knud E. Berthelsen er i 2005 Vest-Agder Venstres annenkandidat ved stortingsvalget, og hans svar på dokumentasjon av løgner og korrupsjon er å ønske god bedring.