E-post-korrespondanse med Thomas Hansen

Under har vi gjengitt noen meldinger hvor Thomas Hansen, tidligere redaktør for Venstres medlemsmagasin “liberal.no” i klartekst meddeler hva han mener om FAMPOs debattdeltagelse på Venstres debattforum “Talerstol” på internett. I Åpent brev til Lars Sponheim kan man lese om en debatt undertegnede, Erik Strand, startet på Talerstolen 05.02.04. Jeg kommenterte personangrep mot FAMPOs leder Dag Hiåsen som Venstres organisasjonssjef Runolv Stegane kom med i et brev han undertegnet som varaordfører i Sigdal. Den første e-posten er Hansens reaksjon på mitt innlegg.

Stegane svarte med et innlegg hvor han kom med flere usanne påstander om Bygdepost-saken (se rapporten “Ytringsfrihetens pris i Det skjulte Norge”, også den lagt ut på FAMPOs internettsider). Jeg gikk i rette med disse påstandene. Hiåsen skrev et innlegg hvor han mere omfattende tok for seg Steganes påstander. Fordi Hiåsen ikke har internett-tilgang, sendte han meg en diskett med et innlegg som jeg la ut. I og med at Hansen hadde gjort det klart at han ikke ville se “søppel” på Talerstolen igjen, sendte jeg Hansen en e-post hvor jeg skrev at jeg la ut et innlegg for Hiåsen fordi han var blitt fratatt internett-tilgangen; hvis Hansen hadde noe å utsette på innlegget, fikk han kontakte Hiåsen pr. telefon.

Den andre meldingen under er svaret jeg da fikk fra Hansen. For ordens skyld: Hiåsen har aldri deltatt på “Usenett-gruppene og liknende”.

__________________________________________________

Sitat fra Thomas Hansens e-post, 05.02.2004
Til : “Erik Strand” fampo@hotmail.com

“Erik, skal du bedrive sjikane mot enkeltpersoner, så får du gjøre det med personlig e-post til den det gjelder.
Denne slags søppel vil jeg ikke se på Talerstolen igjen.”

Thomas Hansen

__________________________________________________

Sitat fra Thomas Hansens e-post, 21.02.2004
Til : “Erik Strand” fampo@hotmail.com

“Erik Strand” fampo@hotmail.com writes:
Hiåsen har ikke internett-tilgang (Telenor burde svare for årsaken til det),

“Åh, det er klart det er Telenors skyld. Jeg kjenner ikke Hiåsen, men jeg kjenner en håndfull andre mennesker på Usenet-gruppene og liknende som stadig mister nettilgang og må bytte nettleverandør på grunn av klager til abuse eller postmaster eller liknende. Og alltid er det nettleverandøren som tar feil, og som ikke har forstått, eller har sett lyset. Er det noe som forsøpler den frie debatten på internett, så er det ikke spam, men gærninger som skal æresskjelle og forpeste hele debattmiljøet med sine betydningsløse og ultrasmale saker.

Men det ligger vel litt i nettets natur at alle skal få slippe til. Selv nøyer jeg meg med å ønske alle impliserte en riktig god bedring.

Forøvrig har jeg ikke IT-ansvaret for Venstres nettsider lenger – og hvem som har det gidder jeg ikke fortelle deg. Du finner det nok ut, men det tar kanskje et par minutter, hvor du i så fall ikke får gjort annen skade.”

T.

____________________________________________

E-post til Thomas Hansen, fra Erik Strand:

God kveld
Jeg vil for ordens skyld informere om at e-postene jeg mottok fra deg i februar, nå er lagt ut på FAMPOs internettside http://www.uprootmedia.org/f.html. Vi fant ut at en slik utblåsning fra redaktøren for liberal.no kunne være verd å lese for flere – ikke minst med tanke på hva det angikk. Nå er det i utgangspunktet en lovlig sak å gjengi post eller e-post man mottar, så jeg vil ikke be om tillatelse til å legge ut det du sendte. For at det du sendte meg skal gi mening, skrev jeg en liten introduksjon hvor jeg beskrev bakgrunnen for e-post-korrespondansen. Dersom du av en eller annen grunn ikke skulle synes den er dekkende for ditt syn, kan du skrive noen ord om saken, så kan vi eventuelt føye det til på FAMPO-siden.

Siden du tydeligvis er opptatt av dette med sjikane på internett, vil jeg gjerne stille et spørsmål. Hva synes du egentlig om den påstandsflommen Stegane kom med i februar? Hva du synes om det jeg skrev, vet jeg jo allerede, og jeg kan tenke meg hva du synes om Hiåsens innlegg. Men hva med Steganes innlegg? Du har fått det åpne brevet til Sponheim og har kunnet lese finaleutblåsningen: “Dette er en trist historie som kunne vært unngått dersom hun [Irene Mjøseng] ikke hadde latt seg hjernevaske.”.

Så vidt meg bekjent har ikke tidligere redaktør Mjøseng rettet offentlig angrep mot Stegane i noen sammenheng, så hvorfor æresskjelle henne? Du har kanskje lagt merke til diskusjon på Talerstolen rundt generalsekretær Terje Brei vik`s svar på det åpne brevet til Sponheim. Hvis ikke kan du lese svaret og Hiåsens tilsvar på FAMPOs internettside. Du som er opptatt av dette med nettsjikane – hva synes du om at Breivik svarer på noe helt annet enn det jeg henvender meg om – grove usanne påstander satt frem på internett? Jeg synes du bør trykke det åpne brevet til Sponheim i liberal.no!

Til slutt er det en ting jeg lurer på. Har Venstre hatt tekniske problemer med internettsiden? Nå vet jeg at du ikke har ansvaret for venstres internettside lenger, men det kan jo hende du kan svare allikevel. Grunnen til at jeg spør, er at Elias Dottemar fra Sverige 8. juli la ut et innlegg med en god kommentar til norske samfunnsforhold. Like efterpå la jeg ut et innlegg om minst like viktige internasjonale forhold. Alt sammen saker som Talerstolens lesere burde ha glede av å få med seg. Kun minutter senere var det umulig å få opp Venstres internettside. Det gjaldt både i Stockholm og i Norge, så jeg antar at feilen lå i Møllergata 16. Dette vedvarte til utpå formiddagen neste dag. Da virket heldigvis siden igjen, slik at Tveiten kunne skrike paranoia, og Pleym kunne tilhenvise noe av det søppelet som finnes på internett.

Med vennlig hilsen
Erik Strand

____________________________________________

Svar fra Thomas Hansen:

Sitat fra e-post sendt fra Thomas Hansen, 22. september 2004
Til: “Erik Strand” erkestrand@hotmail.com, svar på meldingen over

Emne: Re: gærninger som skal æresskjelle…

“Det er en stund siden denne epost-utvekslingen, så det var hyggelig for meg ved gjennomlesing å kunne konstatere at jeg faktisk står inne for hvert ord fremdeles. Inkludert mitt ønske om god bedring.”