Marit Meyers prioriteringer

31.08.04 stilte FAMPO til et møte med daværende justisminister Odd Einar Dørums politiske rådgivere Marit Meyer og Kjersti M. Høgestøl samt en representant for justisdepartementets politiavdeling i justisdepartementet. FAMPO sørget for å ta opp møtet på tape. Under møtet ble FAMPO lovet tilbakemelding med utgangspunkt i Hiåsens rapport “Ytringsfrihetens pris i Det skjulte Norge”.

Den 31. august var et år gått siden møtet, og FAMPO hadde ikke fått den lovede tilbakemelding. Derfor skrev Erik Strand et innlegg på Talerstolen, hvor han under overskriften “Gratulerer med dagen” skrev: “I dag er det nøyaktig et år siden FAMPO stilte til et møte i justisdepartementet. Der ble vi lovet skriftlig tilbakemelding med utgangspunkt i Dag Hiåsens rapport “Ytringsfrihetens pris i Det skjulte Norge”, noe vi tok opp på tape”.

Innlegget “Gratulerer med dagen fikk tre korte tilsvar”. Harry Steen, leder i Ullensaker Venstre, hadde dette å melde tilbake: “…Og sikkert informerte den som ble tatt opp om at det ble gjort!! Gratulerer med dagen selv 🙂 Skjult mikrofon er jo tegn på åpenhet og redelighet”. Vi mener at skjult mikrofon dessverre er nødvendig noen ganger når man ikke kan forvente åpenhet og redelighet.

Trond Tveiten, som tidligere hadde tildelt FAMPOs internettsider diagnosen paranoia, repliserte: “Gjodre du dette med skjult mikrofon?? Jeg tror ikked et er lovlig eller hva??”

Deltagende i et møte er adgangsberettiget til såvel å ivareta opptak av, som å anvende det opptakssikrede, av det uttalte under møtet. Og det – uten tilkjennegivelse for øvrige møtedeltakere. Tilsvarende innehar gyldighet for telefonsamtaler. Andre, enn de som selv er deltagere i det definerte som møter, innehar ikke adgang til å gjøre bruk av det opptakssikrede. Jfr. straffelovens § 145 A.

Høydepunktet i denne diskusjonen var allikevel Marit Meyers replikk: Jeg var da den person i justisdepartementet som hadde møtet med FAMPO i fjor. Og jeg kan jo fortelle at det ikke på noe tidspunkt ble opplyst at møtet ble tatt opp på teip. Noen mikrofon så jeg heller ikke”.

Det som Strand etterlyste – tilbakemelding fra departementet med utgangspunkt i den dokumentasjon departementet ble overrakt – hadde Marit Meyer ikke et ord å si om!