Ny runde med diagnoser og ønske om god bedring

Ny runde med diagnoser og ønske om god bedring.

22. mai 2005 la FAMPO ut Stat i staten-klanens kompetente servitører på Talerstolen. Neste dag demonstrerte Oslo Unge Venstres leder Eivind Nikolaysen sitt nivå ved å svare:

“Så er vi i gang igjen.

For de som måtte være i tvil:

Selv om det sikkert står mange interessante ting i dette innlegget fra FAMPO, så er det ikke verdt å kaste bort tiden på. Dette må være runde nummer 145.361 eller noe sånt, og de gir seg ikke.

Bruk ikke tid på dette med mindre du har ekstreme fritidsproblemer.

Herved er alle advart…”

Også Øyvind Sandsether fra Hurum, Venstres sjettekandidat ved fylkestingsvalget i Buskerud 2003 hadde sitt å si i en replikk til nikolaysen: I diagnostisk forstand er det i alle fall svært interessant. Men noe sier meg at FAMPO (etter navnet å dømme) ikke deler denne interessen fullt ut. Hvem er egentlig denne Dag Hiåsen (sånn ut over å være en litt forvirret styreformann i en tilsynelatende nokså folkefattig folkeaksjon?”. På spørsmål fra Erik Strand om hvorfor det Hiåsen skrev, var interessant i diagnostisk sammenheng, svarte Sandsether bl.a.:

“Jeg er helt enig med Trond Tveiten [som Strand siterte på at FAMPOs internettside var full av paranoia]. Det har til enhver tid foregått, og foregår fremdeles, større eller indre overgrep fra det offentlige og dets representanter mot enkeltindivider i samfunnet. Et samfunn kan aldri helgardere seg mot at slikt forekommer, men i et gjennomsiktig og demokratisk velferdssamfunn som vårt har vi allikevel muligheten til å minimere slike problemer så godt som mulig”.

Sandsether fortsatte: “FAMPOs internettsider inneholder paranoide spekulasjoner om at offentlige overgrep er organisert gjennom de mest fantasifulle konspirasjoner, noe dere hele tiden hevder å ha dokumentasjon for, men uten at denne dokumentasjonen på noen som helst måte fremvises. I så måte ødelegger FAMPO mer enn den gagner i kampen for en overgrepsfri offentlighet”.

Noe forsøk på å gjendrive dokumentasjonen FAMPO har lagt ut om f.eks. “Bygdepost-saken” foretok Sandsether ikke. Hiåsens svar til Nikolaysen og Sandsether kan man lese her. Hiåsens fikk følgende sofistikerte svar fra Guro S. Fresvik, som efter e-post-adressen å dømmeer medlem av Venstre:

“Fanfuckin’tastic!

Og diagnosen blir:

****trommevirvel****

Dissosiativ personlighetsforstyrrelse med klare paranoide trekk. Gratulerer!

(Ikke ring meg på dagtid)”

I en replikk til Sandsethers første bekjentgjøring av diagnostisk interesse nevnte Strand at Eiliv F. Flydal, landsstremedlem i Unge Venstre, og Knud Edmund. Berthelsen, tidligere nestleder i UV, begge hadde satt frem ønske om god bedring i debatten. Knud E. Berthelsens korte svar til det lørdag 28. mai var: “Vi ser jo tydelig hvor vellykkket det var…”.

Ytterlig flere representanter for Venstre fikk vist hva de står for i en ny runde med diagnoser og ønske om god bedring.