Saksforhold i Norge

Bygdeposten-saken – misbruk av rettsapparatet for å sette en stopper for avsløringer i media

Hvem drepte Jan Wiborg?

TV2-profil fusket i reportasje om Gardermoen-varsler

Eiendomsutvikling, korrupsjon og uttapping – belyst ved byggesak i Bærum

Et arrangement og en av dets aktører

Hyggen og de skjulte tjenester

Rettsstaten Norge – en mafiastat

Her blir jenta (6) manipulert av psykolog

Hvis ikke Stoltenberg stilles for retten, så har loven mistet sin verdi

Lokalt selvstyre eller godseiervelde?

Debatter, løgner og diagnoser m.m. på det som var Venstres debattforum på Internett

Bok av Erling Folkvord – Vår korrupte hovedstad

En avkledning av Høyesterett

Norge og krigen i Syria

En avkledning av Gjenopptakelseskommisjonens arbeid i Fasting Torgersen-saken

Et kritisk søkelys på Faktisk.no

Utbygging og inhabilitet i Drøbak

Juss og maktfordelingsprinsippet i praksis

Baneheia-saken

Svanhild- saken. Les om saken om omsorgsovertagelsen av Svanhild Jensens barn i denne artikkelen.
En mere omfattende gjennomgang av saken finner man i denne artikkelen.

Rå desinformasjon Dagsnytt 18

Lege forsøkt brukt av barnevernet til løgn og lureri i Samnanger

“Gro-Gate”- en beretning om overvåkning i Norge

Ble sparket for korrupsjon, nå blir han direktør i NORAD

Til høyre for Vigrid” – en skolevalgsdebatt i Drammen