Saksforhold i Norge

Bygdeposten-saken – misbruk av rettsapparatet for å sette en stopper for avsløringer i media

Hvem drepte Jan Wiborg?

TV2-profil fusket i reportasje om Gardermoen-varsler

Bok av Erling Folkvord – Vår korrupte hovedstad

Eiendomsutvikling, korrupsjon og uttapping – belyst ved byggesak i Bærum

Et arrangement og en av dets aktører

Når politiet byr på absurditeter heller enn hjelp

Digitale underskrifter – et fata morgana
Se også: Stortingsvalget 2021: Småpartier klager over «signaturkaos»

Artikler om covid-19 og coronatiltak

Ble Haramskonsesjonen vedtatt på ulovlig måte?

Hyggen og de skjulte tjenester

Om Jaren-drapet

Rettsstaten Norge – en mafiastat

Espen Nakstads dobbeltrolle

Norge og krigen i Syria

Artikler om Norsk Narkotikapolitiforening

Her blir jenta (6) manipulert av psykolog

Hvis ikke Stoltenberg stilles for retten, så har loven mistet sin verdi

Lokalt selvstyre eller godseiervelde?

Debatter, løgner og diagnoser m.m. på det som var Venstres debattforum på Internett

En avkledning av Høyesterett

En avkledning av Gjenopptakelseskommisjonens arbeid i Fasting Torgersen-saken

Et kritisk søkelys på Faktisk.no

Omfattende lovbrudd i vindkraftutbyggingssaker

Juss og maktfordelingsprinsippet i praksis

Baneheia-saken

Riksrevisjonen med knusende kritikk av UDs støtte til Terje Rød-Larsens organisasjon

Artikkelserie om ukultur i Skattedirektoratet

Erling Folkvord om ukultur i politiet

Ingen straffrihetskultur i Norge?

Svanhild- saken. Les om saken om omsorgsovertagelsen av Svanhild Jensens barn i denne artikkelen.
En mere omfattende gjennomgang av saken finner man i denne artikkelen.

Rå desinformasjon Dagsnytt 18

Sarah måtte bytte skole

Lege forsøkt brukt av barnevernet til løgn og lureri i Samnanger

“Gro-Gate”- en beretning om overvåkning i Norge

Ble sparket for korrupsjon, nå blir han direktør i NORAD

Til høyre for Vigrid” – en skolevalgsdebatt i Drammen

Salg av det staten eier til underpris