Litt om Faktisk.no og hva de faktisk driver med

Erik Strand, 19. mai 2020
Senest oppdatert 29. januar 2021

Faktisk.no beskriver seg selv på sine nettsider som “en ideell organisasjon og uavhengig redaksjon for faktasjekk av samfunnsdebatten og det offentlige ordskiftet i Norge.” Vider kan vi lese følgende om formålet:

“Vi ønsker å bidra til en åpen, inkluderende og faktabasert offentlig samtale. Ved å gjennomgå grunnlaget til aktuelle påstander som påvirker vår oppfatning av virkeligheten, jobber vi for et faktabasert ordskifte og en konstruktiv samfunnsdebatt.

Faktisk.no skal også avdekke og forhindre spredningen av oppdiktede meldinger som utgir seg for å være ekte nyheter.”

Eierne av Faktisk.no er VG, Dagbladet, NRK, TV2, Amedia og Polaris Media. Faktisk.no er tilsluttet det internasjonale faktasjekknettverket IFCN.

Det er flere som har belyst hva Faktisk.no står for, fra ulike vinkler. Man kan for eksempel begynne med denne artikkelen, som tar for seg en “faktasjekk” Faktisk.no har gjort av en artikkel av Eva Thomassen på Herlandrapporten.

I tillegg tar Eva Thomassen for seg hvilke konsekvenser Faktisk.no skaper ved at de, på feilaktig grunnlag, bedømmer Thomassens påstander som “Faktisk helt feil”

Her er en artikkel om en annen tvilsom faktasjekk Faktisk.no har foretatt. Det gjelder påstanden om at “mobilstråling påvirker immunforsvaret slik at man lettere får influensa”. Som Flydal påpeker i artikkelen i lenken over, har Faktisk.no igjen levert et tvilsomt stykke arbeide. Einar Flydal har også skrevet denne kommentaren til en av Faktisk.nos faktasjekker.

Det uttalte formålet til Faktisk.no er å ettergå det faktiske grunnlagt til påstander som påvirker vår oppfatning av virkeligheten. Et eksempel viser at Faktisk.no gjerne tar på seg andre oppgaver i tillegg. I denne kommentaren kommenteres det hvordan Faktisk.no har tatt for seg Facebook-gruppen “Folkeopprøret mot klimahysteriet”. Det Faktisk.no her har gjort, er ikke å foreta en faktasjekk av påstander satt frem i nevnte Facebook-gruppe, men å skrive om hva personer bak nevnte gruppe har foretatt seg i andre sammenhenger. Det kan i og for seg være en grei ting å gjøre, men det passer ikke fullt så bra med det formål og den rolle Faktisk.no har.

Her er en interessant kommentar hvor Einar Jacobsen kan vise til å ha oppfordret Faktisk.no til å faktasjekke en påstand i media. Som man kan lese, var ikke Faktisk.no interessert i å gjøre det. Som man kan lese, er Jacobsen i stand til å demonstrere at Faktisk.no er selektive i hva de ønsker å faktasjekke.

I tillegg finnes det også mere prinsipielle sider ved Faktisk.nos virksomhet som er verd å tenke over. Noen av dem er drøftet i denne kommentaren – med videre tilhenvisninger.

Mere om Faktisk.no:
Advokat: – Påstandene fra faktisk.no mot steigan.no er uholdbare
Faktisk.no har ikke fulgt egne prinsipper i behandlingen av steigan.no
Egeberg snakker Faktisk usant til Klassekampen
En kommentar til hva Faktisk.no’s ansvarlige redaktør Kristoffer Egeberg har ytret i andre sammenhenger
Steigan utfordrer redaktør Egeberg i Faktisk til journalistisk holmgang
Faktisk gjør så godt de kan
Faktasjekkingens styrker og dilemmaer

Med alt det som flere debattanter har belyst vedrørende Faktisk.no, er det ikke dumt å merke seg hvem som deltar i dette prosjektet. Det finner man selvfølgelig på Faktisk.nos egne sider. Men siden slikt skifter, velger jeg å avslutte med å gjengi hvem som er involvert pr. mai 2020. Informasjonen er hentet fra Faktisk.nos internettsider.

Redaksjonen
Kristoffer Egeberg, ansvarlig redaktør
Silje Sjursen Skiphamn, faktasjekker
Eva Akerbæk, Faktasjekker
Geir Molnes, faktasjekker
Morten Langfeldt Dahlback, faktasjekker
Øystein Tronli Drabløs, videojournalist og faktasjekker
Maja Valberg Klev, videojournalist
Jari Bakken, Utvikler

Skoleprosjektet Tenk
Sølve Kuraas Karlsen, lektor og prosjektleder
Vilde Kaasen Krogsrud, lektor med tilleggsutdanning
Marie Samuelsen, adjunkt med tilleggsutdanning

Styret
Styreleder Helje Solberg, nyhetsdirektør i NRK
Gard Steiro, ansvarlig redaktør og administrerende direktør i VG
Frode Hansen, nyhetsredaktør i Dagbladet
Karianne Solbrække, nyhetsredaktør, TV 2
Tove Nedreberg, administrerende direktør i Adresseavisen og Polaris Media Midt-Norge
Anders Opdahl, konserndirektør i Amedia
Kjersti Løken Stavrum, administrerende direktør i Stiftelsen Tinius og Blommenholm industrier
Arne Norheim, CEO for Webstep

Faktiskrådet

Faktiskrådets funksjon beskrives som følger på faktisk.nos sider:

“Faktiskrådet er et rådgivende organ redaktøren i Faktisk kan benytte seg av. Rådets medlemmer skal bistå redaksjonen i Faktisk med kunnskap og kompetanse, i tillegg til sine nettverk. Formålet er å ha ressurspersoner redaktøren kan rådgi seg med i forbindelse med faktasjekking. Medlemmene kan komme fra alle fagområder.

Ansvarlig redaktør peker ut medlemmene for en periode på to år. Det ligger ingen begrensninger for hvor mange perioder de kan sitte.”

Faktiskrådets medlemmer (mai 2020) er:
Bernt Olufsen, tidligere ansvarlig redaktør i VG og redaktør i Schibsted Media Group
Bente Kalsnes, førsteamanuensis ved fakultet for samfunnsvitenskap ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)
Ingvald Strømmen, dekan ved fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Thea Selliaas Thoresen, førsteamanuensis ved det humanistiske fakultet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Jack Werner, journalist og debattør. Medgrunnlegger av «Viralgranskeren» i Sverige