Skolevalgsdebatt i Drammen

Erik Strand, 01. oktober 2009

Mandag 31. august 2009 deltok jeg i en skolevalgsdebatt for Kystpartiet ved Drammen videregående skole. Fampo er som kjent en partipolitisk nøytral organisasjon, men temaene jeg tok opp i debatten, gjør at det allikevel er relevant å skrive om skolevalgsdebatten på Fampos sider.

Den 10. mai i år arrangerte Kystpartiet i Vestfold et åpent møte i samarbeide med Fampo, hvor Fampos leder Dag Hiåsen informerte om hva Fampo kan dokumentere av korrupsjon og brudd på menneskerettighetene i Norge. Med henvisning til det åpne møtet i Sandefjord brukte jeg de to minuttene som ble gitt til innledning for hvert parti, til å snakke om alvorlige forhold som partiene på Stortinget fortier.Da jeg kom til Drammenshallen, hvor debatten fant sted, ved 8-tiden om morgenen, så jeg at partiene var plassert fra høyre til venstre i panelet i denne rekkefølgen: NKP – Rødt – SV – Arbeiderpartiet – Senterpartiet – Venstre – KrF – Høyre – FrP – Vigrid – Kystpartiet.

Reagerte du på noe ved plasseringen over? Politiske partiers plassering på høyre-venstre-skalaen er ikke objektiv eller hevet over diskusjon, men en plassering av Kystpartiet til høyre for Vigrid må kunne karakteriseres som demonstrativ. Du kan se bilde fra debatten her. Hvert parti ble gitt to minutter til åpningsinnlegg og ett minutt til avslutning. Her er det jeg innledet med, fritt etter hukommelsen (og oversatt til normalisert bokmål):

Jeg skal innlede med å snakke om noe dere neppe har hørt om i valgkampen, nemlig den enorme rettsløsheten som stadig flere nordmenn opplever. Norge er det landet i Europa som tvangsinnlegger flest mennesker i forhold til folketallet. Det omfatter flere mennesker som er blitt tvangsinnlagt og medisinert etter at de har avslørt ulovligheter. Og stadig flere nordmenn opplever et korrupt rettsvesen i saker hvor de blir fratatt barna eller eiendommen sin.

Jeg kunne ha snakket om disse forholdene i timesvis, men tiden tillater bare at jeg kort viser til denne rapporten [her holdt jeg opp et eksemplar av “Ytringsfrihetens pris i Det skjulte Norge”], hvor Dag Hiåsen fra Sigdal dokumenterer at rettsvesenet ble misbrukt til å fjerne redaktøren i avisen Bygdeposten på Vikersund da hun skrev om maktmisbruk i Norge, for eksempel i denne artikkelen [holdt frem ett av vedleggene i rapporten], “Den siste sovjet-staten”, om fiskeren Kåre Torvholm fra Sunnmøre, som stod på for kystfiskernes sak og mot korrupsjon og svartfiske, og som Sunnmørspolitiet ville ha mentalundersøkt.

I mai i år arrangerte Kystpartiet i Vestfold et åpent møte i Sandefjord om disse forholdene, hvor vi inviterte folk til å se dokumentasjonen. Partiene på Stortinget har derimot fortiet forholdene, de som skulle vært de første til å ta dem opp fra Stortingets talerstol. Unntagelsen er Venstre, hvor flere politikere har gått ut med grove løgner om disse forholdene. Så vi trenger et nytt Storting.

Debattleder Bjørn Aamodt, som er lærer i samfunnsfag ved Drammen VGS, holdt en innledning før debatten, hvor han forsvarte det at Vidrid fikk delta i debatten med å sitere Voltaire: ”Jeg forakter alt du står for, men er villig til å gi mitt liv til din rett til å si det”. Pene ord, men som deltager fra Kystpartiet fikk jeg ordet kun én gang under selve debatten, selv om jeg flere ganger bad om innlegg/replikk. Det betyr at jeg kun fikk lov til å si noe angående ett av de tre hovedtemaene som debatten dreiet seg om: skole, integrering/innvandring og miljø. Men bortkastet var det ikke; ca 1400 tilhørere fikk i det miste høre et to minutter langt usensurert innlegg om korrupsjon og brudd på menneskerettighetene i Norge.

Resultatet fra skolevalget kan du se her.