Artikkelserie om Skattedirektoratet

Erik Strand, 13.03.2021

Klassekampen har publisert en serie artikler om Skattedirektoratet og varsling om en praksis som ikke tåler dagens lys. Dessverre er disse artiklene bak betalingsmur – dette er stoff som burde vært allment tilgjengelig. Under finner man i hvert fall lenker til artikler om forholdene, hvor en kortfattet innledning kan leses. Enkelte av artiklene ser imidlertid ut til å være tilgjengelig for alle, og en av artiklene i lenkene er fra et annet medium enn Klassekampen. Klassekampen er dog kilde også i dette tilfellet.

Varslet om kameraderi

Ble presset til å legge bort krav

Slettet skattekrav på 106 mill.

Hevder advokater slapp unna skatteregning ved hjelp av kontakter i etaten

Tilstander vi ikke kan ha

Avviser skattekameraderi

Bukken som passer havresekken