Litteratur

Marie Lovise Widnes: Fragler, finst dei?

I denne boken fra 1993 gir tidligere stortingsrepresentant Marie Lovise Widnes oss et innblikk i et nettverk som styrer på siden av demokratiske spilleregler.

Dag HiåsenYtringsfrihetens pris i Det skjulte Norge

Høsten 2000 ble lokalavisen Bygdepostens ansvarlige redaktør oppsagt fra sin stilling. Da hadde avisen i noen måneder publisert flere sterke artikler med bakgrunn i dokumentasjon fra FAMPO. Ytringsfrihetens pris i Det skjulte Norge dokumenterer hvorledes to rettsinstanser underslo fremlagt dokumentasjon da de gav Bygdeposten AS medhold i at oppsigelsen var saklig

Oddmund H. Hammerstad: Oppgjør

Erling Folkvord: Vår korrupte hovedstad

Knut Lindh: Hvem drepte Jan Wiborg? 

Lars Birkelund: Norges krig mot Syria

Erling Folkvord: Det var ikkje berre Eirik Jensen

Ebbe Ording: Historien om Gardermoen – et nasjonalt bedrageri

Einar Flydal og Else Nordhagen (red): 5G og vår trådløse virkelighet

Eivnd Pedersen: I Skyggen av Viggo

Bjørn Olav Jahr: Prosessen mot Viggo Kristiansen

Aage Georg Sivertsen og Joar Tranøy: ADHD Piller på avveie

Sverre Kvilhaug: Atskillelse barn og foreldre

Carl August Fleischer: Korrupsjon, kameraderi og tillitssvikt i Norge

Bjørn Olav Jahr: Drapene i Baneheia. To historier. En sannhet

Erling Moss og Camilla Juell Eide: Aldri mer slippes løs

Lars Birkelund: Krig som bestilt?

Erling Folkvord: Urent Farvann

Erling Folkvord, Anne Kathrine Eckbo og Espen Mathisen: “I pose og sekk”

Lars I. ToverudUtsetting av ulv i Norge og Sverige 1976 – 2001 Et 25 års jubileum

En bok som kan leses i sin helhet på internett, og som vi tar med på litteraturlisten fordi den omhandler løgner og ulovligheter begått av norske myndigheter.

Diverse litteraturBarnas Rett omtaler en rekke interessante bøker på sine sider.

Carl August Fleischer: Rettskilder og juridisk metode 

Johan M. Setsaas og Henrik Ramm: Gro-Gate

Sveinung Gihle Raddum: Norge under Roma