Psykiatri


Peter R. Breggins hjemmeside

Samlemappe om ADHD
Enkeltsaker
Forskning og fagdebatt

Menneskerettigheter – Rettssikkerhet – og Psykiatri Rapport skrevet av Dag Hiåsen i forbindelse med behandlingen av ny psykiatrilov i 1999.
26.12.2021. Helsedirektør Bjørn Guldvog saboterte Sivilombudsmannen
Judith Ann Larsens sak
Kva skjer innafor psykiatriens fire vegger? 
Psykiatrisk praktscoring” – i eget bur
Åpenhet, helhet og “tipstjeneste”