ADHD

I løpet av ti år skjøt bruken av ADHD-medisiner blant barn og unge været. Økningen ble tidoblet siden 1996. FNs narkotikaorgan har sagt seg bekymret for den sterke økningen i Norge, som er enestående i europeisk sammenheng. (Tv2 “Dokument 2”, 26.02.06).

Aage Georg Sivertsen og Joar Tranøy: ADHD Piller på avveie

Undersøkelse viser negative virkninger av ADHD-medisin.
Omega 3 og omega 6 kan hjelpe barn med ADHD.

Barnas Rett har samlet flere artikler om ADHD