Lov og rett

“Skremmende er vår komklusjon etter å ha gjennomgått så
nær som alle dommer ved borgarting lagmannsrett i fjor.
Vanlige mennesker har ingen rettssikkerhet, men risikerer å
bli flådd for opptil en halv million kroner på bagatell-saker.
Hvis du ikke passer deg, er du den neste.”

Økonomisk Rapport 02/1998

Bygdepost-saken.
Ny skandale i norsk rettsvesen. Les mere
Politi og dommer. Juss og maktfordelingsprinsippet i praksis. Les mere
Rettsstaten Norge – en mafiastat. Les mere
En avkledning av Høyesterett
En artikkel om rettsvesenets seriøsitet. Les mere
Frikjent i straffesak – dømt i erstatningssak
Advokat Sigurd Klomsæt frifunnet – politiets etterforskning slaktes. Les mere
Angående sorenskriveren som ble tatt for fyllekjøring. Les mere
Torgersen-saken