Lov og rett

“Skremmende er vår komklusjon etter å ha gjennomgått så
nær som alle dommer ved borgarting lagmannsrett i fjor.
Vanlige mennesker har ingen rettssikkerhet, men risikerer å
bli flådd for opptil en halv million kroner på bagatell-saker.
Hvis du ikke passer deg, er du den neste.”

Økonomisk Rapport 02/1998

Baneheia-saken
Bygdepost-saken.
08.02.2023. Hamar kommune er frifunnet i arbeidsrettssaka mot sykepleier Iris Frohe
21.02.2022. Wiersholm får advarsel fra Tilsynsrådet etter feil tittelbruk
Ny skandale i norsk rettsvesen
Politi og dommer. Juss og maktfordelingsprinsippet i praksis
Rettsstaten Norge – en mafiastat
En avkledning av Høyesterett
En gran til besvær – artikkel om rettsvesenets seriøsitet
Frikjent i straffesak – dømt i erstatningssak
Advokat Sigurd Klomsæt frifunnet – politiets etterforskning slaktes
Angående sorenskriveren som ble tatt for fyllekjøring
Torgersen-saken