Sigdal

Tilbake til lokale forhold i Viken

30.10.11. Klage på inkassovarsel

Sigdal kommune har lenge vært hjemsøkt av grov maktmisbruk. Kommunen er samtidig en del av dekningsområdet til avisen Bygdeposten, som i noen måneder i 2000 trykket flere artikler, ledere og leserinnlegg om forhold hvor Fampo kunne dokumentere ulovligheter – før ansvarlig redaktør først ble suspendert og så oppsagt høsten 2000.

Bygdeposten er lokalavis for kommunene Modum, Sigdal, Krødsherad og Øvre Eiker. I denne rapporten kan du lese om prosessen i forbindelse med oppsigelsen av Bygdepostens ansvarlige redaktør. I en periode i år 2000 publiserte avisen Bygdeposten en rekke artikler, ledere og leserinnlegg om ikke-rettstatlige forhold i Norge. Artiklene bygget på dokumentasjon fremskaffet av Fampo. Oppsigelsen av ansvarlig redaktør satte dermed en stopper for avslørende journalistikk.

Senere opprettet Bygdeposten nettstedet MidtiBuskerud, med et tilhørende debattforum. Her kan du lese om et innlegg som ble slettet av MidtiBuskerud.no.

Sigdals tidligere varaordfører Runolv Stegane, som også var organisasjonssjef i Venstre, har tydelig fortalt hva han står for ved å plante ut usanne påstander om rettssaken som fulgte oppsigelsen, på Venstres internettsider. Det kan man lese om her.

Sigdals tidligere ordfører Knut Tore Eidal (SP) har ikke villet ta avstand fra påstandene varaordfører Stegane satte frem.