Sensurert av MidtiBuskerud.no

Sensurert av http://www.midtibuskerud.no
Erik Strand, 26. juli 2014
Endret 17. mars 2020

25. juli 2014 postet jeg et innlegg på Origo-sonen www.midtibuskerud.no. MidtiBuskerud.no var et nettsted lansert av avisen Bygdeposten, lokalavis for Modum, Sigdal, Krødsherad og Øvre Eiker. Det tok ikke mange minutter før innlegget var fjernet. Jeg gjengir hele det fjernede innleget under. Da jeg gikk inn i boksen med meldinger jeg kan lese når jeg er logget på Origo, kunne jeg lese følgende melding fra vertskapet i midtibuskerud.no:

“Vertskapet i sonen Midt i Buskerud har sett seg nødt til å slette innlegget Morten Wold og barnevernet. Begrunnelse: Vertskapet vurderer at bidraget kan være en tanke for person-rettet.” Som man kan se av innlegget, dreiet det seg om at en stortingsrepresentant tidligere har gått ut med grove løgner angående alvorlige saksforhold. Med andre ord informasjon leserne bør ha anledning til å kjenne til, ikke minst med tanke på at Morten Wold går ut i avisen Bygdeposten og sier han er bekymret for flere enkeltsaker i barnevernet.

Her er innlegget som ble slettet:

“Morten Wold og barnevernet

I løpet av juli har Bygdeposten publisert flere artikler om det lokale barnevernet, for eksempel de to artiklene i lenkene under:

http://www.bygdeposten.no/lokale_nyheter/article7459331.ece

http://www.bygdeposten.no/lokale_nyheter/article7459439.ece

Det har lenge vært en ubehagelig, men påviselig, sannhet at rettssikkerheten i norske barnevernssaker er fraværende. For en oversikt kan man lese på Fampos internettsider – http://www.fampo.info/barnevern.html . Med forhold som beskrevet i artikelen i Bygdeposten og på Fampos internettsider er det svært viktig at politikere tar tak i problemet og gjør noe konstruktivt med det.

Så kan man da også lese i en artikkel i Bygdeposten 8. juli at stortingsrepresentant Morten Wold (FrP) og kommunestyrerepresentant Ingunn Dalaker Ødegrud (Sp) er bekymret for flere enkeltsaker:

http://www.bygdeposten.no/lokale_nyheter/article7464043.ece

Når en stortingsrepresentant går ut på denne måten, er det kanskje håp om at det vil bli ryddet opp i forholdene? Et blikk på hva Morten Wold har foretatt seg tidligere, gir god grunn til å tvile. Dette er nemlig ikke første gang Wold uttaler seg om artikler i Bygdeposten. I år 2000 var Wold “journalist” i Drammens Tidende. Det året publiserte Bygdeposten en rekke artikler om alvorlige ikke-rettsstatlige forhold i Norge. Det forløp imidlertid ikke uten at noen forsøkte å diskreditere det publiserte i Bygdeposten.

Dag Hiåsen har skrevet rapporten “Ytringsfrihetens pris i Det skjulte Norge”, som tar for seg bl.a. forholdene som ble omtalt i Bygdeposten, og saksforholdet rundt oppsigelsen av ansvarlig redaktør høsten 2000. Rapporten kan leses på http://www.fampo.info/ytringsfriheten.pdf . Dersom man blar ned til side 72 i rapporten, kan man lese om løgner plantet ut av Wold i Drammens Tidende, samt lese Hiåsens tilbakevisning av disse. Her nevner jeg kun én påstand fra Wold. I Drammens Tidende 13.09.00 skriver Wold: “Ingen avsløringer er imidlertid framkommet i avisens artikler. Kildene avisen har brukt har ikke klart å plassere ansvar”.

Hvis man ser på det som ble publisert i Bygdeposten, vil man se at Wolds påstand intet har med virkeligheten gjøre. En av de aktuell artiklene i Bygdeposten hadde tittelen “Den siste sovjet-staten” (publisert 13.04.00). Der kom det bl.a. frem at sunnmørspolitiet krevet mentalobservasjon av Kåre Torvholm og Oddmar Remøy, begge med plettfritt rulleblad. Kåre Torvholm var sentral i arbeidet med å avdekke økonomisk kriminalitet i norsk fiskerinæring. Hans innsats er omfattende beskrevet i boken “Fragler, finst dei?” av tidligere stortingsrepresentant Marie Lovise Widnes (SV), en bok som kan leses i sin helhet på http://www.fampo.info/fragler.pdf

Til sammenligning ble det i Bygdeposten-artikkelen nevnt at mens de to siktede hadde plettfritt rulleblad, hadde mannen som satte fyr på tidligere LO-leder Yngve Hågensens hus, 83 straffbare forhold på rullebladet, uten at det ble fremsatt begjæring om mentalobservasjon. Dersom Morten Wold hadde latt Fampo og Hiåsen legge frem dokumentasjon for Drammens Tidende, ville han ha kunnet se at Hiåsen som prosessfullmektig i en sak for kontrollkommisjonen fikk utlevert saksdokumentene, hvor det blant annet gikk frem at kommunelege og tidligere statssekretær i Brundtlandregjeringen, Bjørn Martin Aasen, begrunnet tvangsinnleggelse av Oddmar Remøy som følger:

“Han høyrer til eit sivilt nettverk av både lokal, nasjonal og internasjonal tilknytning som har til formål å avdekke kriminelle ting som foregår i det offentlige for å få ting over i meir produktiv lei. Etter mi meining er krava i lph 3 [dagjeldende lov om psykisk helsevern] innfridde.””

Det kan nevnes at dette ikke er første gang jeg er blitt sensurert i fora i Buskerud, noe jeg har nevnt i en annen tråd, og som jeg har skrevet om her: http://www.fampo.info/slettet_innlegg.html.”