Samnanger

Samnanger kommune er en kommune hvor ordføreren og flertallet i kommunestyret har engasjert eksterne granskere for å granske kommunens barneverntjeneste. Resultatet ble en knusende rapport.

Rapporten kan leses i sin helhet på Samnanger kommunes hjemmeside.

Her er en kommentar til at en advokat hevder at granskingen ikke burde vært foretatt.

Her kan man lese en kommentar om hvordan barnevernet tidligere har opptrådt i Samnanger kommune:

Lege forsøkt brukt av barnevernet til løgn og lureri i Samnanger