Saken mot Atle Løvaas

Saken mot homøopaten Atle Johan Løvaas startet med det som kan karakteriseres som en hekseprosess fra påtalemaktens side. Senere fulgte førstestatsadvokat Walter Wangberg opp med løgnutplanting i Bergens Tidende. Dette forholdet anmeldte Dag Hiåsen til riksadvokaten, som videresendte anmeldelsen til Spesialenheten for politisaker. Spesialenhetens begrunnelse for å henlegge saken, dokumenterer hva Spesialenheten bedriver.

Påklage til riksadvokatenLes mere
Svarbrever til Spesialenheten for politisaker.
Brev til riksadvokaten angående løgnutplanting i Bergens Tidende
Løgnutplanting i Bergens Tidende
05.03.07. Beslutning om ytterligere fortsettelse av hekseprosessen mot Atle Johan Løvaas? 
31.12.06. Påtalemakten anker frifinnelsen
14.10.06. En ikke-rettsstatlig prosess