Svar til spesialenheten

Atle Johan Løvaas har sendt et par brever angående opptredenen til Spesialenheten for politisaker. Bakgrunnen er anmeldelsen av førstestatsadvokat Walter Wangberg for løgnutplanting i Bergens Tidende (les om dette her)

Les brevene fra Løvaas her og her.