Embets- og tjenestepersoner

Jens Stoltenberg sentralbanksjef

Øystein Olsen tidligere sentralbanksjef

Per Kristian Foss, riksrevisor

Bjørn Guldvog, helsedirektør

Espen Nakstad, assisterende helsedirektør

Camilla Stoltenberg, Direktør i Folkehelseinstituttet

Preben Aavitsland, overlege i Folkehelseinstituttets ledelse og stab for smittevern, miljø og helse

Geir O. Pedersen, Utenriksdepartementet

Bård Vegar Solhjell, NORAD

Stig Traavik, NORAD

Jan Erik Bresil, politioverbetjent

Ivar Fashing, Politihøgskolen

Jan Helge Palm, politiadvokat

Siv Hallgren, Gjenopptakelseskommisjonen

Tor Ketil Larsen, Gjenopptakelseskommisjonen

Lars Klæbo, DSA

Are Muri, Direktoratet for e-helse

Hans Geir Eiken, Den rettsmedisinske kommisjon

Karl Heinrik Melle, Den rettsmedisinske kommisjon

Hassan Mughal, sosialsjef ved NAV St.Hanshaugen

Harald Weng, NAV St.Hanshaugen