Embets- og tjenestepersoner

Øystein Olsen sentralbanksjef

Per Kristian Foss, riksrevisor

Espen Nakstad, assisterende helsedirektør

Geir O. Pedersen, Utenriksdepartementet

Bård Vegar Solhjell, NORAD

Stig Traavik, NORAD

Jan Erik Bresil, politioverbetjent

Ivar Fashing, Politihøgskolen

Jan Helge Palm, politiadvokat

Siv Hallgren, Gjenopptakelseskommisjonen

Tor Ketil Larsen, Gjenopptakelseskommisjonen

Lars Klæbo, DSA

Are Muri, Direktoratet for e-helse

Hans Geir Eiken, Den rettsmedisinske kommisjon

Karl Heinrik Melle, Den rettsmedisinske kommisjon

Hassan Mughal, sosialsjef ved NAV St.Hanshaugen

Harald Weng, NAV St.Hanshaugen