Vedtaket om gjenopptagelse av Baneheia-saken

Torsdag 18. februar ble det kjent at Kommisjonen for gjenåpning av straffesaker hadde besluttet å gjenåpne straffesaken mot Viggo Kristiansen. Beslutningen ble fattet under dissens. Flertallet i kommisjonen bestod av Dag Jodaa, Elin Ramleth Østli og Arne Gunnar Aas, mens Siv Hallgren og Tor Ketil Larsen utgjorde mindretallet.

Grunnlaget for gjenopptagelse av saken kan man lese mere om i denne artikkelsamlingen.