Preben Aavitslands omgang med fakta

Erik Strand 16.03.22

I en melding på Twitter 15. mars 2022 skriver Preben Aavitsland, overlege i Folkehelseinstituttets ledelse og stab for smittevern, miljø og helse, følgende på Twitter:

“Husker du denne saken fra januar 2020? Det var historien om legen som ville redde livet til pasienter med blodforgiftning ved å gi store doser vitamin C (i tillegg til vanlig behandling).

I dag skjedde en ny utvikling i saken. 1/n”.

Aavitsland fortsetter med å skrive om TV2-saken som ved første øyekast kunne virke som en sak hvor legen på det lille sykehuset var helten, mens overlegen ville ha bedre beviser for nytten av store mengder vitamin C. Videre skriver han at i dag kom resultatene av et loddtekningsforsøk, hvor noen av pasientene fikk vitamin C, mens andre fikk narremedisin. Ingen kunne vite hvem som fikk hva. Aavitsland fortsetter:

“Resultatet var tydelig: Fikk man vitamin C, var det 21 % større risiko for være død eller ha vedvarende organsvikt 28 dager seinere. Vitamin C var altså FARLIG. Figuren viser andelen overlevende i de to gruppene over tid.”

Hvis man bare leser det Aavitsland skriver, får man inntrykk av at legen TV2 omtaler, har brukt feil fremgangsmåte, og at det bekreftes av forskning. Imidlertid kan den omtalte legen svare for seg, og han svarer:

“Ærlig talt Preben. Her avslører du deg på manglende forståelse. Jeg frontet en kombinasjonsbehandling gitt TIDLIG, innen 6 timer etter diagnose. Her undersøker de mye høyere doser vitamin C gitt SENT i forløpet (1-3 dager i snitt). En slik praksis tar jeg avstand fra!”

Nå fortoner saken seg brått som en ganske annen. I følge legen omhandlet studien Aavitsland viste til noe helt annet enn behandlingen han gav, og er ikke særlig relevant. Jeg skal medgi at jeg ikke kjenner forskningen på feltet og ikke kan dømme om det faglige her. Men det slår meg at dersom det legen innvender her, ikke er relevant, bør det la seg gjøre for Aavitsland med hans bakgrunn å påpeke dette. Det har jeg hittil ikke sett han gjøre. Derimot gikk han inn i en diskusjon med legen et annet sted i tråden.

Min konklusjon er at inntil Aavitsland enten tydelig endrer sitt standpunkt eller imøtegår legen, sier dette en del om hans omgang med fakta.