Artikkel om Valgdirektoratet og signaturkaos

Erik Strand, 04. september 2021

Vi har tidligere på denne siden lenket til Resetts artikkel om Valgdirektoratet og problemene med Valgdirektoratets digitale løsning for innsamling av signaturer for partier som trenger 500 signaturer for å stille til valg i et valgdistrikt. Denne artikkelen var opprinnelig bak betalingsmur. Vi kan nå informere om at Resett har fjernet betalingsmuren for denne artikkelen, og at den kan spres og leses av alle.

Les artikkelen her

Man kan også lese undertegnedes artikkel om saken

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s