Rolleblanding i barnevernet

Tilbake til Lokale forhold – Tønsberg

I artikkelen “Rolleblanding i barnevernet” i Tønsbergs Blad 20. februar 2013 kunne man lese at barnevernet i Tønsberg syntes det var greit å akuttplassere et barn hjemme hos sin egen etatssjef. Et foreldrepar mener Tønsbarg kommune var inhabil da deres sønn ble hentet fra hjemmet i mai. Barnet ble midlertidig plassert hos virksomhetslederen som har ansvaret for blant annet barnevern i kommunen. Tønsbergs Blad skriver at for det får hun opp mot 250.000 kroner i godtgjørelse og alle utgifter dekket.

Advokat Are Bohne, som representerer barnets far, uttaler til Tønsbergs Blad: “Dette er en samrøre som ikke går an. Etatslederen er hovedvitne i saken, og fremmer selv beviset på at barnet skal sendes i beredskapshjem”. Faren fikk medhold i Fylkesnemnda.

Tønsbergs Blad skriver at barnevernets plan var å gjøre beredskapshjemmet til fast fsterhjem.

En e-postutveksling med Tønsberg kommune viser at den omtalte virksomhetslederen ser ut til å være Mette Vikan Andersen [1].