Fotnote 3

Tilbake til artikkelen

Artikkelen i Tønsbergs blad (TB) skriver om virksomhetslederen med ansvar for blant annet barnevern. I følge Tønsberg kommunes internettside er Mette Vikan Andersen virksomhetsleder for Barn, unge og familie i Tønsberg pr mai 2013. I følge kommunens internettside kan tjenester for barn og unge deles inn i syv hovedområder, bl.a. barnevern.

Jeg var interessert i å vite om det var Mette Vikan Andersen som var virksomhetsleder også i mai 2012, og sendte en e-post til Tønsberg kommune:

“God kveld

Jeg har et spørsmål angående virksomhetsleder for barn og unge i Tønsberg. På kommunens internettsider står det at Mette Vikan Andersen er virksomhetsleder for Barn og unge i Tønsberg. Det jeg lurer på, er om Andersen også var virksomhetsleder i mai 2012.

Grunnen til at jeg soør, er at en artikkel i Tønsbergs Blad 20. februar i år skriver om virksomhetslederen som bl.a. har ansvar for barnevern i kommunen, og at undertegnede redigerer et nettsted om bl.a. barnevernsspørsmål (www.fampo.info/bv.html).

Med vennlig hilsen
Erik Strand”

Forespørselen ble videresendt til Vikan Andersen, som 27. mai gav følgende svar:

Hei
Du etterspør om jeg som virksomhetsleder har ansvaret for barneverntjenesten. Jeg har ikke det faglige ansvaret da det ligger hos barnevernleder. Vi har valgt å organisere alle hjelpetjenestene i en virksomhet med hver sin tjenesteleder, men barnevernleder har det faglige ansvar og myndighet for barneverntjenesten.

Med ønske om en fin dag.

Med vennlig hilsen Mette Vikan Andersen
Virksomhetsleder BOU, Tønsberg kommune
Tlf. 33 34 83 50/ 95 98 57 90 mette.vikan.andersen@tonsberg.kommune.no”

Her besvarte ikke Vikan Andersen det jeg spurte om – om hun var virksomhetsleder for barn og unge i mai 2012. I spørsmålet mitt hentet jeg en formulering fra Tønsbergs Blad – “virksomhetslederen som bl.a. har ansvar for barnevern i kommunen,” Det er ganske opplagt at Tønsbergs Blad her ikke sikter til barnevernslederen, da det skrives om en virksomhetsleder som har ansvaret for blant annet barnevern i kommunen.

Jeg var heller ikke ute etter å vite hva slags ansvar Vikan Andersen har i kommunen, men å identifisere en sentral ansatt i kommunen. En annen sek er at det er riktig å si at virksomhetslederen har ansvaret for bl.a. barnevern, selv om det kan være riktig å si at hun ikke har det faglige ansvaret. Til sammenligning har rådmannen ansvar for hele kommunens administrasjon, selv om det ikke er riktig å si at han/hun har det faglige ansvaret for f.eks. skole eller barnevern.’

Erik Strand