Institusjoner og fosterhjem

Bufetat jaktet og politianmeldte varsler
Etterlyser ikke barna.
Halvparten av barna i barnevernsinstitusjoner i Oslo flykter

Barna som bor isolert
Gutten på luftmadrassen
Barnehjem lot gutt (10) gå ute om nettene
Mindreårige overgrepsofre plasseres på samme institusjon som unge overgripere.
14-åring bodde to år på akuttinstitusjon
Barnevernsbarn bur på hybel utan tilsyn
Barnevernsbarn bor alene på hotell
Kler av og kroppsvisiterer barna
Mange barnevernsbarn uten skolegang
Kun 2 av 22 barn på institusjon i Sør-Trøndelag fikk den undervisning de har krav på
Barnevernet sender 11-åring til Gambia.
Frykter slurving med politiattester
Rutinemessig ransaking
Ville heller i fengsel enn på Øvsttunsenteret
Barnevernsbarn slått og sparket
Vesterled – et av vår tids barnehjem
På tur til Thailand. Les her og her
Psykiateren Sharok Ezazi med barnevernsgesjeft
St. Hansgården barneverninstitusjon i Kristiansand
Rømte til mor – banket av politiet
“Oppdratt til å leve på trygd”
Barnevernsgrûnder tiltalt for vold
Behandling ved LillesandProsjektet
Lokalt barnevern svikter. 
I alt 702 barnevernbarn døde i perioden 1990 – 2001
Jente forsvunnet fra Ungplan-institusjon
Søsken splittes etter fem flyttinger
Tvang i Bufetat – Sollia barnehjem
Jente flyttet rundt 13 ganger.
Barnevernsansatte og institusjon siktet for omsorgssvikt
Bryter regelverket ved ikke å rapportere tvangsbruk
Flere avvik på Skjerfheim
Barnevernsinstitusjon stenges i Tønsberg.