Institusjoner og fosterhjem

Bufetat jaktet og politianmeldte varsler
Etterlyser ikke barna.
Halvparten av barna i barnevernsinstitusjoner i Oslo flykter

Barnevernsinstitusjon anmeldt etter sjokkrapport
Barna som bor isolert
Gutten på luftmadrassen
Barnehjem lot gutt (10) gå ute om nettene
Mindreårige overgrepsofre plasseres på samme institusjon som unge overgripere.
14-åring bodde to år på akuttinstitusjon
Barnevernsbarn bur på hybel utan tilsyn
Barnevernsbarn bor alene på hotell
Kler av og kroppsvisiterer barna
Mange barnevernsbarn uten skolegang
Kun 2 av 22 barn på institusjon i Sør-Trøndelag fikk den undervisning de har krav på
Barnevernet sender 11-åring til Gambia.
Frykter slurving med politiattester
Rutinemessig ransaking
Ville heller i fengsel enn på Øvsttunsenteret
Barnevernsbarn slått og sparket
Vesterled – et av vår tids barnehjem
På tur til Thailand. Les her og her
Psykiateren Sharok Ezazi med barnevernsgesjeft
St. Hansgården barneverninstitusjon i Kristiansand
Rømte til mor – banket av politiet
“Oppdratt til å leve på trygd”
Barnevernsgrûnder tiltalt for vold
Behandling ved LillesandProsjektet
Lokalt barnevern svikter. 
I alt 702 barnevernbarn døde i perioden 1990 – 2001
Jente forsvunnet fra Ungplan-institusjon
Søsken splittes etter fem flyttinger
Tvang i Bufetat – Sollia barnehjem
Jente flyttet rundt 13 ganger.
Barnevernsansatte og institusjon siktet for omsorgssvikt
Bryter regelverket ved ikke å rapportere tvangsbruk
Flere avvik på Skjerfheim
Barnevernsinstitusjon stenges i Tønsberg.