Politiet

Bok av Erling Folkvord: “Det var ikkje berre Eirik Jensen”

Varslingssaker i politiet

04.02.2023. Hvordan er det Agder-politiet tenker?
24.06.2022. Politiet søker flere angivere
30.04.2022. Millionavtalen
13.01.2022. Politiet lagret informasjon om nettaktiviteten til samfunnsdebattant
15.09.2021. Artikler om Norsk Narkotikapolitiforening
09.02.2021. Når politiet byr på absurditeter heller enn hjelp
31.10.2020. Om Jaren-drapet
29.07.2021. Politiet bryter Grunnloven
11.04.2020. Lovens lange arm på kant med loven

01.02.2021. Kraftige reaksjoner på politilederens kritikk av Baneheia-dokumentaren
08.11.2021. Påtalesjef Terje Kaddeberg Skaar og gjenopptagelse av Baneheia-dommen
04.05.2022. Åpent brev til tidligere etterforskningsleder Arne Pedersen

En sak henlagt av Spesialenheten