Oslo

25.10.2020. Sosialsjef Hassan Mughal og Harald Weng ved Nav St.hanshaugen sosial

Bok av Erling Folkvord: Vår korrupte hovedstad
Innlegg: Vår korrupte hovedstad
Byråden mot hjelpepleieren
Skolen hvor nesten alle lærerne sluttet
Haugerud skole med standard for “den profesjonelle lærer”. Les mere i denne artikkelen og i denne artikkelen
Bok av Erling Folkvord: I pose og sekk
Ingen straffefrihetskultur i Norge? 
Et forslag til bystyremedlemmene i Oslo