Odd Bovim

Odd Bovim er jurist og advokat (ved nettsøk kom det frem at Bovim var advokat/advokatfullmektig i advokatfirmaet Oddgeir Lydersen AS i perioden januar 2007 – april 2009 og førstekonsulent i Helse- og Omsorgsdepartementet januar 2006 – desember 2006). Bovim har også vært fylkesleder i Unge Venstre (2004 – 2006) og deltok i den berømmelige debatten på Talerstolen i 2004.

I sitt første innlegg i debatten innleder Bovim med å skrive at han ikke har satt seg skikkelig inn i saken – men han vil legge til at det er en del ting som trygt kan sies om “rollefordeling og slikt”. Så følger seks punkter, hvorav flere inneholder grove insinuasjoner.

Bovim skriver: 1) Dersom man er misfornøyd med måten en politiker skjøtter sitt verv på, kan man jobbe for å kaste ham. Hovedorganisasjonen har ikke noe de skulle sagt i den forbindelse(kf. Terje B.’s innlegg).

Det Fampo hadde gjort, var å sende et åpent brev til Lars Sponheim hvor Sponheim ble bedt om å ta avstand fra løgnutplanting gjort av Venstres organisasjonssjef Runolv Stegane på Venstres debattforum Talerstolen. Fra Fampos side ble det aldri bedt om at partiet skulle blande seg inn i hva Stegane gjorde som varaordfører i Sigdal. Sponheim besvarte ikke brevet, men et “svar” kom fra generalsekretær Terje Breivik. Dette svaret får Bovim til å bli “Terje B.’s innlegg”. Breivik deltok ikke i debatten på internett.

Videre skriver Bovim: 3) Ytringsfrihet. Enhver avisredaktør har rett til å skrive hva de vil. Men bruker hun opplagt feil kildebruk, eller kilder som ikke har relevans, betydning eller troverdighet, vil dette kunne gå ut over avisens kredibilitet, noe som igjen kan gå utover redaktørens posisjon og stilling.

Hvis dette skulle ha noen som helst relevans i debatten, måtte det dreie seg om Bygdepostens redaktør Irene Mjøseng. Noe belegg for at slike insinuasjoner mot Mjøseng skulle være riktige, forsøker ikke Bovim å gi.

Og videre: 4) Det er IKKE en rikspolitikers oppgave å gripe inn i behandlingen av konkrete enkeltsaker som hører hjemme i rettsvesenet, arbeidsretten eller hos ligningsvesenet. I dette forum diskuteres riks- og lokalpolitikk, men hvis man mener seg urettferdig behandlet i sin sak, er dette et slett forum å gjøre det på.

At politikere ikke skal gripe inn i slike enkeltsaker, er en sannhet med modifikasjoner, enten man tenker på hva politiere faktisk gjør, eller hva de bør gjøre. Justismord er blitt gjenstand for parlamentarisk granskning, og konsekvensene av at det skulle være kategorisk utelukket, er lite lystelige. Merk at Bovim mener at justismord med store samfunnsmessige konsekvenser ikke er egnet til å diskuteres på Venstres debattforum.

5) Hvis en person føler at alle er ute etter en, bør han trekke pusten dypt og innse at slik er det ikke. Det gjøres feil i alle organer, og innen psykiatri og rettsvesen får det ekstra alvorlige konsekvenser. Men de som jobber i disse organene er faktisk idealister som er ute etter å gjøre en best mulig jobb: Organisasjoner som FAMPO er viktig for å passe på at alle gjør jobben sin – og når man søker å kritisere så veletablerte og grundig kontrollerte organer, stilles det ekstra høye krav til ens dokumentasjon.

Nok en gang insinuasjoner som ikke forsøkes underbygget – insinuasjoner om at noen fra Fampos side “føler at alle er ute etter en” og kritiserer “veletablerte og grundig kontrollerte organer” uten dokumentasjon.