Medlemmer av kommunestyret i Bærum 2015-2019

Lisbeth Hammer Krog (H), ordfører
Ole Kristian Udnes (H), varaordfører
Anne Lene W. Hojem (H)
Asbjørn Nilsen (H)
Bjørn Røtnes (H)
Dag Egil Strømme (H)
Elia Otero (H)
Frode Bostadløkken (H)
Gisle Bjugn (H)
Hilde Hvaal Durban (H)
Hilde Solberg Øydne (H)
Haakon Kvenna Veum (H)
Liv Skrede (H)
Mads Gram Rygg (H)
Maria Barstad Sanner (H)
Morten Dahl-Hansen (H)
Morten Larsen (H)
Morten Skauge (H)
Odd Reidar Øie (H)
Sigrid Barstad Sanner (H)
Siw Wikan (H)
Susanne Kristiansen Nielsen (H)
Terje Hegge (H)
Torill H. Heggen (H)
Cathrine Chaffey (Ap)
Elisabeth Nesset (Ap)
Gunnar Gussgard (Ap)
Halvdan Skard (Ap)
Håkon B. Hamnes (Ap)
Kari Brodin Seljelid (Ap)
Kjell Maartmann-Moe (Ap)
Lina Parvizian (Ap)
Marianne Isabel Rieber-Mohn (Ap)
Priya Prasath (Ap)
Edvard B. Værland (V)
Ole Andreas Lilloe-Olsen (V)
Tiril Eid Barland (V)
Tiril Stillufdatter Karlsen (V)
Wenche Steen (V)
Erik Tørrissen (FrP)
Ida Ohme Pedersen (FrP)
Torbjørn Espelien (FrP)
Wenche F. Berg-Olsen (FrP)
Ingar Sagedal Bie (MDG)
Nikki Schei (MDG)
Signe Bakke Sølberg Johannessen (MDG)
Harald Sævareid (SV)
Sheida Sangtarash (SV)
Astrid-Therese Theisen (KrF)
Kjell-Ole Heggland (Pp)
Bjørn Agnar Larsen (R)