Kontakt

Fampo ble stiftet i september 1997 utenfor Gaustad Sykehus som en konsekvens av at flere personer så behovet for en organisasjon som gikk inn i aktuelle saker og representerte mennesker som blir utsatt for tvangsinternering og/eller tvangsmiddelbruk på manglende grunnlag, eller andre overgrep i psykiatrien. Dag Hiåsen fra Sigdal har siden stiftelsen vært leder i Fampo.

Fampo stod opprinnelig for “Folke-Aksjonen Mot Psykiaternes Overgrep”. I 2007 valgte vi å skifte navn til “Folkeaksjonen mot maktmisbruk, politistat og overgrepskultur”, i samsvar med et bredere fokus – på destruktive maktkonstellasjoner på en rekke samfunnsområder.

Kontaktinformasjon:
Telefon: 21 38 92 60
E-post: erkestrand@hotmail.com