Konsekvenser av omsorgsovertagelse

Her vil søkelyset bli rettet mot diverse konsekvenser av omsorgsovertagelse – hva barna og deres familier opplever når barnet blir tatt fra familien.

En bok som anbefales – Atskillelse barn og foreldre av Sverre Kvilhaug

Sverre Kvilhaug har skrevet en bok som kan bli farlig for norske myndigheter dersom vi tar den i bruk. Kvilhaug refererer til omfattende forskning både internasjonalt og i Norge og dokumenterer med det at barn kommer langt dårligere ut dersom de blir plassert i fosterhjem eller barnehjem, enn om de blir boende hos “dårlige foreldre”. Dette gjelder selvfølgelig ikke i tilfeller hvor barn f.eks. blir slått helseløse eller utsatt for incest i hjemmet. Konklusjonen av et stort antall forskningsrapporter er allikevel soleklar: selve omsorgsovertagelsen medfører et alvorlig traume som kan fremtre først i voksen alder. En gruppe israelske forskere har også kommet frem til at adskillelse på annen måte enn død er mere skadelig enn adskillelse ved død, og kan særlig resultere i alvorlig depresjon.

Les mere om boken her. Flere artikler av Sverre Kvilhaug kan leses via lenkene under:

Barnets beste og forskningsbasert kunnskap

Feil om barnevern

Atskillelse barn og foreldre tar Kvilhaug også opp måten barn blir hentet på. En skadelig, men ikke uvanlig, fremgangsmåte er at barnevernet kommer “som en tyv om natten” og henter barna uten at foreldrene er til stede, og uten at barna får tatt avskjed med foreldrene, og som oftest uten at barna er forberedt på hva som skal skje. Svært mange plasseringer skjer på denne måten ved såkalte hastevedtak som er godkjent av fylkesnevndsleder etter en meget kort begrunnelse fra barnevernstjenestens side.

På nivå med hastesakene i skadelighet er de sakene hvor barnevernet får underretningen om fylkesnevndsvedtaket før foreldrene er varslet, og kommer og henter barna, gjerne med politibistand, uten at foreldrene har fått anledning til å forberede barna på det som skal skje. Man kan være rimelig sikker på at en slik hendelse påfører barna store skader. Eksempler på hvordan myndighetene går frem når barn skal hentes, finner man via lenken under.

Myndighetenes henting av barn

Et annet saksfelt er den behandling barna møter når de først er kommet i institusjon eller fosterhjem. Eksempler finner man via lenken under.

Hva barn kan oppleve etter omsorgsovertagelse

Vold mot stebarn kontra biologiske barn: Daly & Wilsons forskning