Karasjok

I Karasjok har barnevernet fjernet et barn fra slektningene han har bodd hos hele livet, og overført barnet til fremmede mennesker med ukjent adresse. Begrunnelsen fra fungerende sosialsjef i kommunen er at moren kan komme til å plage fosterfamilien hvis barnet er på kjent adresse.

Se samlemappe om saken her