Judith Ann Larsens sak

Den 25. november 2004 ble Judith Ann Larsen tvangsinnlagt ved Sykehuset Innlandet HF. Hennes sak er et skremmende eksempel på ikke-rettsstatlig opptreden overfor tvangsinnlagte. Som spesielt påtagelig bør det fremstå at Larsen ble “representert” ved en advokat hun uttrykkelig hadde sagt at hun ikke ville la seg representere av, ved kontrollkommisjonsbehandlingen.

07.04.05. Summariske ikke-rettsstatlige arrangementer
19.01.05. Åpent brev til justisministeren/Tvangsinnleggelsen av Judith Ann Larsen