Hva står Tore B. Krudtaa for?

Erik Strand 4. april 2021

Tore B. Krudtaa skriver mye om korrupsjon i Norge. Hans Twitter-side har for eksempel følgende prsentasjon:

“RETTSFARSEN: http://rettsfarsen.wordpress.com
Avslører korrupsjon og systematiske lovbrudd i regi av norske domstoler. Se og: https://rettsnorge.com

Det å lenke til RettsNorge støtter jeg fullt ut. Den siste tiden har det dukket opp noen uttalelser fra Krudtaa som virkelig kan få en til å lure på hva han egentlig driver med. Ikke minst mistenkeliggjør han undertegnede og Fampo på et syltynt grunnlag.

For å forklare dette nærmere for leseren må jeg begynne med å vise til en Twitter-tråd startet av Irene Hov den 3. mars i år. Irene Hov åpnet tråden med å spørre: “Hvem er @ErikStrand12 og hvorfor skriver han blogg om meg?” Foranledningen til dette spørsmålet synes å være at jeg har omtalt Irene Hovs virksomhet på herværende nettsted (som undertegnede ikke vil beskrive som en blogg).

I denne forbindelse ville Tore B. Krudtaa ha et ord med i laget. Krudtaa skriver følgende i en replikk:

“Svar til @iRHov og @ErikStrand12Veldig spesielt at de tar rikstrollet Didrik Søderlind i forsvar. Det sier jo mye om den (de) som står bak nettsiden. Ser nesten ut som en hatblogg – hvor varslere skal angripes. Når ondskapens nettroll plutselig tar på seg en gråtkvalt offermaske:

[lenk til https://politisksnusk.com/2017/11/02/nar-ondskapens-nettroll-plutselig-tar-pa-seg-en-gratkvalt-offermaske-didrik-soderlind-har-visst-glemt-hva-han-har-utsatt-mennesker-for/ ]”

Det Krudtaa synes å sikte til her, er at jeg på Fampos har skrevet om Elin Gregusson og hennes uttalelser og øvrige virke. Her har jeg lagret en utgave av det som stod om Elin Gregusson på Fampos sider i mars 2021. Det er riktig at jeg i denne sammenhengen konkluderte med at det var vanskelig å hevde at Didrik Søderlind fòr med løgn i en konkret sammenheng. Hensikten var å belyse Gregussons metodikk, ikke å bifalle hva Didrik Søderlind driver med generelt. Vi har alle snakket sant her i livet. Jeg har snakket sant opptil flere ganger, og det har Didrik Søderlind og Tore B. Kriudtaa også gjort. Men fordi jeg påpeker at Didrik Søderlind (som jeg i andre sammenhenger har kritisert) ved én anledning vanskelig kan sies å ha satt frem løgn, tar altså jeg og Fampo “rikstrollet Didrik Søderlind i forsvar.”

Og ikke nok med det. Krudtaa har følgende å si om Fampos sider: ” Ser nesten ut som en hatblogg – hvor varslere skal angripes.” Det er riktig at det på Fampos sider er blitt satt frem kritikk av personer som fremstiller seg som varslere eller motstandere av korrupsjon og maktmisbruk. I disse tilfellene dreier det seg imidlertid om saklig påpekning av at visse personer opptrer på et vis som ikke er ryddig, og som ikke er egnet til å fremme det målet de sier de jobber for. Eksempelvis har vi lenket til en rekke artikler om Marius Reikerås’ virke som kan være nyttige.

Vider skriver Krudtaa i tråden:

“Også spesielt at de promoterer to “nettsider” som bedriver utstrakt sverting av varslere. Hvor den første er facebook-gruppa Forulempingstilsynet til den beryktede havforskeren, og den andre er Tøvsugeren – nettsiden til Tor J. Næss som og er veldig aktiv på førstnevnte side.”

Her må jeg komme med en bemerkning til Krudtaas bruk av ordet “promotere”. Det er riktig at jeg ved et par anledninger har benyttet lenk til de to nevnte nettsteder på Fampos sider. Det er fordi jeg fant det jeg lenket til i den aktuelle sammenhengen, relevant. Det innebærer ikke at jeg eller Fampo går god for alt som fremholdes på de nevnte sidene. Jeg kan også opplyse om at jeg ved enkeltstående anledninger har funnet det riktig å lenke til artikler på både Resett og Radikal Portal fra fampo.info. Det innebærer ikke at Fampo “promoterer” disse sidene, kun at de hadde enkelte artikler som jeg fant det riktig å bruke.

Videre kommer Krudtaa med en noe spesiell teori om formålet med Fampo:

“Men det faktum at de fronter to av de mest fanatiske hatnettsidene i Norge,som kontinuerlig sverter varslere,gjør at jeg tenker at formålet primært er å sverte varslere. En utspekulert blogg mao. Trolig er formålet kun å få besøkende til å klikke seg til hatbloggene de fremhever.”

Det Krudtaa her fremholder som sannsynlig formål med fampo.info, er når man ser nærmere på det ikke videre troverdig. For det første ville det være en meget ineffektiv måte å generere klikk til der Krudtaa betegner som hatblogger, på. For å finne frem til de ytterst få lenkene til Forulempningstilsynet og Tøvsugeren som pr. dags dato finnes på Fampos sider, skal man lete litt i menyene på siden. Videre bør det øvrige innholdet på Fampos sider si sitt om hva man skulle anta om formålet. Her finner man materiale som Krudtaa ut fra det han skriver om hva han er opptatt av, burde bruke og videreformidle. I stedet fremsetter han en merksnodig teori om formålet med “bloggen”.

I tråden kommer Krudtaa også med følgende tilsvar til undertegnede:

“Det å hevde at bloggen “Ad hominem” “har kommet med saklig kritikk”, vitner om ekstremt dårlig dømmekraft. Bloggen fremstår som en av norges mest fanatiske hatblogger – hvor man har spesialisert seg på å sverte varslere.”

Jeg vil heller si at dette utsagnet sier mere om Tore B. Krudtaas dømmekraft. Han gir ingen eksempler på at bloggen “Ad Hominem” har svertet personer som fortjener å omtales som varslere. Derimot har jeg på bloggen “Ad hominem” funnet mange eksempler på saklig kritikk av personer som fremstiller seg som motstandere av korrupsjon og maktmisbruk. Leseren kan gå inn på “Ad hominem” og vurdere selv.

Til sist vil jeg nevne at også Elin Gregusson i sakens anledning fremsatte noen insinuasjoner om at undertegnede og Øvind Bergh, som jeg aldri har møtt, og undertegnede hadde “funnet sammen. Skjermdump av den tweeten kan skues her.

Her er skjermdumper som dokumenterer sitatene fra Tore B. Krudtaa gjengitt over:

Skjermdump 1
Skjermdump 2
Skjermdump 3