Irene Hov

Erik Strand 24. juni 2020
Sist endret 07. mars 2021

Irene Hov er en aktiv kritiker av barnevernet. Det er i utgangspunktet lovende, men det finnes ulike grader av seriøsitet innen miljøer som kritiserer barnevernet.

En talende bloggpost skrevet av Irene Hov kan leses her. Her kritiserer hun diverse blogger som kritiserer (“henger ut”) personer som kritiserer barnevernet. Nå skal jeg slett ikke forsvare alt som publiseres i disse bloggene. Derimot kan det være verd å gjengi hva Irene Hov skriver om bloggen Ad hominem?:

“Rene sjikaneblogger

De opererer med et stort antall falske profiler og flere anonyme blogger. Bloggen Ad hominen? er dedikert juristen Marius Reikerås og Rune Fardal. De begge skriver om barnevernet. Ad hominen innholder 53 bloggposter om Reikerås og 12 bloggposter om Fardal. Bloggen handler om deres påståtte kunnskapsløshet og angivelig manglende moral og etterrettelighet. Det samme går for alle andre som kritiserer barnevernet.”

Siden irene i denne sammenhengen Hov forsvarer Reikerås og Fardal og kritiserer bloggen Ad hominem?, kan leseren se på en ganske så kompakt samling lenker til artikler på bloggen Ad hominem? som omhandler Reikerås og Fardals virke. Døm selv. Undertegnede mener de aktuelle artiklene er ganske så ryddig og velbegrunnet kritikk av Fardal og Reikerås. Når Irene Hov følger opp med å skrive “Det samme går for alle andre som kritiserer barnevernet.”, er det vanskelig å forstå hvor hun får det fra.

Her kan man lese mere om Irene Hovs aktiviteter på nettet.

Som ren bakgrunnsinformasjon kan man ta med seg Hovs rolle som politiker i FrP.