Irene Hov

Erik Strand 24. juni 2020
Sist endret 09. august 2021

Irene Hov er en aktiv kritiker av barnevernet. Det er i utgangspunktet lovende, men det finnes ulike grader av seriøsitet innen miljøer som kritiserer barnevernet.

En talende bloggpost skrevet av Irene Hov kan leses her. Her kritiserer hun diverse blogger som kritiserer (“henger ut”) personer som kritiserer barnevernet. Nå skal jeg slett ikke forsvare alt som publiseres i disse bloggene. Derimot kan det være verd å gjengi hva Irene Hov skriver om bloggen Ad hominem?:

“Rene sjikaneblogger

De opererer med et stort antall falske profiler og flere anonyme blogger. Bloggen Ad hominen? er dedikert juristen Marius Reikerås, TV-verten Rune Fardal og Elin Gregusson fra Rettferdighetshjelpen. De er alle opptatt av barnevernet.”

Siden Irene Hov i denne sammenhengen forsvarer Reikerås og Fardal og kritiserer bloggen Ad hominem?, kan leseren se på en ganske så kompakt samling lenker til artikler på bloggen Ad hominem? som omhandler Reikerås og Fardals virke. Døm selv. Undertegnede mener de aktuelle artiklene er ganske så ryddig og velbegrunnet kritikk av Fardal og Reikerås. Når Irene Hov følger opp med å skrive “Det samme går for alle andre som kritiserer barnevernet.”, er det vanskelig å forstå hvor hun får det fra.

Her kan man lese mere om Irene Hovs aktiviteter på nettet.

Som ren bakgrunnsinformasjon kan man ta med seg Hovs rolle som politiker i FrP.