Et blikk på opposisjon i Norge

Erik Strand 19. april 2019

Det er viktig at vi har noen som arbeider mot maktmisbruk innen rettsapparatet, innen barnevernssektoren og på andre felter. Det er også viktig at de som går mot maktmisbruk, gjør det på en ryddig og redelig måte. Hvis ikke er aktiviteten mere til skade enn til gavn.

Under har jeg limt inn lenker til diverse bloggposter i en blogg som har tatt for seg nettopp noen som står frem som opposisjon mot maktmisbruk i Norge.

Artikler om Rune Fardal

En oppsummering

Rune Fardals økonomiske rot

Rune Fardals tolkning av EMK

Rune Fardal motarbeider foreldres kamp for sine barn

Rune Fardal tar betalt

Artikler om Marius Reikerås

Reikerås våser om EMK

Reikerås lyg om munnlege opplesninger i EMD

Tvangssalgssaken mot Reikerås forsvant nok ikke uten grunn

Men Reikerås har ikke søkt om å få bevillingen tilbake

Marius Reikerås’ ankeskriv for lagmannsretten

Marius dømt igjen

Snipp snapp snute så var det juridiske eventyret ute

Artikler om Kirsten Leikny Femundsenden

Femundsendens selektive historiefortelling

Femundsendens historiefortelling del 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s