Holmestrand

“Fast dag med barnevernet” er overskriften på en artikkel i Tønsbergs Blad fredag 26. mars 2015. I over ett år har Hof skole i det som i dag er Holmestrand kommune, hatt barnevernet til stede hver tirsdag. Det er sosiallærer Tove Marstein, barnevernets kontaktperson på Hof skole, Valeria Yanez, rektor Åse Marie Green og bernevernlederen i Hof kommune, Arne Birger Heli (alle avbildet i TB), enige om at er bra for alle.

Tønsbergs Blad gjengir – i det minste innholdsmessig – det følgende fra Valeria Yanez: “Yanez er opptatt av å slåss mot de stygge mytene som finnes om barnevernet. Hun mener mytene hindrer folk i å søke hjelp.”

Hvilke stygge myter Yanez sikter til, vites ikke. Derimot utgjør det norske myndigheter bedriver i barnevernssaker, en meget stygg virkelighet.