Helsevirkninger av lavfrekvent stråling

Tilbake til hovedside om helse

Helsevirkninger av lavfrekvent stråling er et omdiskutert felt det kan være god grunn til å sette seg inn i etter beste evne. Her har vi samlet lenker til en del artikler om temaet.

Artikler om hvilken kunnskap vi har om virkningene av lavfrekvent stråling

Ny bok avdekker strålevernet: “5G og vår trådløse virkelighet – høyt spill med helse og miljø”

Forskningsartikkelen om ICNIRPs «tryllekunster»: nå på norsk

Genetiker advarer mot 5G

Kunnskapsgrunnlaget om 5G overlevert EU-kommisjonen

Spesielt om virkningene av lavfrekvent stråling på mikroorganismer

Mobilstråling og immunforsvar – en gjennomgang av hva vitenskapelig litteratur viser

Ny forskningsgjennomgang viser at 5G gir helse- og miljøskader, Slovenia sier NEI! – og biene forsvinner med 5G

En artikkel som blant annet viser til at ny forskning stiller spørsmål ved grenseverdiene

Romfartsmedisiner om virkningen av WiFi-ruterens 10 Hz-signaler

Forskere tverrvender og advarer mot 5G

Hjernekreft-utviklingen i Norge følger mobilbruken

Artikler om hvordan strålevernhensyn ivaretas av ulike aktører versus hvordan det burde ha vært ivaretatt

190 forskere og leger advarer mot 5G

Dansk juridisk bombe: – 5G er uten tvil i strid med menneske- og miljørettslige regler

Virksomhetsrevisjonen av Strålevernet er gjennomført

AMS og gebyr: aprilsnarr fra Glitre Energi?

OED: Nettselskapene er slett ikke pålagt å skifte målere hos dem som har fritak

AMS-målerne: her er ekspertrapportene

AMS-målerne: Skagerak Energi Nett er politianmeldt

Eidsiva Nett og samfunnsansvaret, notat fra Advokatfirmaet Schjødt AS

Grotesk oppførsel fra Eidsiva Nett

Prioriterer Canal Digital bunlinja framfor kundenes helse?

En god idé for barnehager og skoler?

Utredning fra EU-byråkratiet avslører Kommisjonens tafatthet og ICNIRP-folkenes spill med 5G og helseskader

IEEE publliserer sterk advarsel mot alle trådløse dingser (m/kommentar)

El-biler og strålingen i dem

Apple Airbuds og andre trådløse høreapparater: Noe å sjekke ut?

Kritikk av påstander og fremstillinger på feltet

DSA opptrer som Erasmus Montanus

Jubileumshilsen til DSA: Strålevernet er klart svekket siden 26. februar 2002

Tone-Mette Sjømoen villeder

Strålevernet i avisa Varden: å lyve uten helt å lyve

Facebook-sensur over alle støvleskaft

Leder for sveitsisk strålevernutvalg rapportert for svindel om 5G

Joda, Kristiansen, vi vet at 5G-teknologien gir helse- og miljøskader

Uviten om 5G – kan man ikke vente mer av redaktøren i Forskning.no?

Forskning.no sprer villedende forskningsjournalistikk om 5G

Direktøren i Haugaland Kraft på ville veier

Senest oppdatert 01.05.20