Færder

“Barnevernet inn i Tjøme-skole” er overskriften på et oppslag på side 4 i Tønsbergs Blad 10. februar 2010. Det kommer frem at barnevernet vil være til stede på ungdomsskolen en gang i måneden, og at Tjøme ungdomsskole er den første skolen i Vestfold som knytter barnevernet så tett til seg.

Avisen siterer psykiatrisk sykepleier i Tjøme kommune (fra 2019 en del av Færder kommune), Dyveke Sundt Frogner, på at barnevernets tilstedeværelse ved ungdomsskolen ikke bare er for at lærerne skal ha noen å snakke med og melde ifra til:

“Dette tilbudet er ikke minst ment for de unge selv. Vi vet av erfaring at ungdom tar kontakt med oss. Blant annet når de, av forskjellige grunner, er bekymret for venner. Ungdom bryr seg, og de tar kontakt med oss fordi de har tro på at vi kan gjøre noe.”

Les også om barneombud Reidar Hjermanns utspill om å få barnevernet inn i skolene.