Amund Sand

Her er en avisartikkel om en sak hvor aktor Amund Sand la ned påstand om betinget fengsel og bot. Jeg kjenner ikke saken utover avisartikkelen og kan derfor ikke ta stilling til de konkrete anførslene fra forsvarer som er nevnt. Derimot anbefales denne artikkelsamlingen om hva tiltalte for ikke å bli tiltalt skulle overlatt barna til.

Erik Strand