Henrik Pryser Libell om RettsNorge og Herman Berge

Erik Strand, 03. oktober 2020

I en artikkel fra 2018 på Juridika tar nyhetsredaktør og frilansjournalist Henrik Pryser Libell for seg “Jussens konspirasjonsteorier”. Libell tar for seg noen selsomme teorier som florerer om juss. Samtidig rakker han ned på Herman Berge og hans nettsted RettsNorge. Det er det siste jeg skal se nærmere på her.

Libell skriver i sin kommentarartikkel følgende:

“Nettsteder som Berges RettsNorge, Hans Gaardes Nyhetsspeilet og Norgespartiet og Grunnlovens Vektere preges ofte av anklager mot enkeltpersoner. Blant de mange «skurkene» som svertes er riksadvokat Tor Aksel Busch (påstått «ugyldig» som riksadvokat), regjeringsadvokat Sven Ole Fagernæs, konkurs-ekspert Knut Ro, samt personer som tydeligvis har vært i feider med personene selv. Det gjelder blant Ole K. Aabø-Evensen (involvert i Riis-saken for KPMG), en sorenskriver som anklages for fyllekjøring og advokatfirmaet Føyen Torkildsen. I en slettet post nevnes også jusprofessor Hans Petter Graver.

Blant «heltene» i Berges verden er advokaten Sigurd Klomsæt, den avskiltede advokaten Marius Reikerås, den avskjedigete tingrettsdommer Tor Bertelsen og en tidligere UD-ansatt.

Sakene kjennetegnes av en flora av påstander og lange utgreiinger om detaljer, men mangel på reell dokumentasjon. Det er også en mangel på indre logikk. Det er uklart hvorfor loven plutselig er bra når for eksempel Føyen Torkildsen blir anmeldt («Stay behind-advokatfirmaet Torkildsen endelig anmeldt»), mens loven egentlig er falsk. Eller hvorfor man kan stole på menneskerettighetskonvensjonen selv om både FN og statene er «falske»?

Libell hevder altså at sakene på rettsnorge.com “kjennetegnes av en flora av påstander og lange utgreiinger om detaljer, men mangel på reell dokumentasjon.” La oss derfor se på noen eksempler på saker på rettsnorge.com. Vi kan ta som eksempel Herman Berges artikkel Eiendomsutvikling, korrupsjon og uttapping. Den som leser artikkelen nøye, vil se at Berge har belagt sine påstander grundig. Her tilbys vi ikke kun konklusjoner; vi kan selv klikke på lenker til skannede dokumenter som viser hvordan plankart er blitt endret. Det bør være en velkommen dokumentasjon av forholdene i en av våre mest folkerike kommuner.

Siden Libell nevner advokatfirmaet Torkildsen, kan leseren lese Herman Berges anmeldelse av advokater tilknyttet dette firmaet og dømme selv.

Jeg merker meg også en besynderlig kommentar blant flere i Libells artikkel. Libell skriver: “Det er uklart hvorfor loven plutselig er bra når for eksempel Føyen Torkildsen blir anmeldt («Stay behind-advokatfirmaet Torkildsen endelig anmeldt»), mens loven egentlig er falsk.”

Nå er det Herman Berge som har anmeldt Føyen Torkildsen. Hvis det skal foreligge en selvmotsigelse her, må det finnes et eksempel på at Herman Berge har ment eller sagt at “loven egentlig er falsk”. Hvis ikke, er det Libell skriver her, bare tullball. Jeg har lest det Herman Berge har skrevet over lengre tid. Jeg kan selvfølgelig ikke få med meg alt han har ytret. Jeg vil allikevel bemerke at jeg aldri har sett Herman Berge skrive at loven er falsk. Hvis Libell mener at Berge har fremholdt noe slik, burde han tilbudt oss et sitat eller i det minste en referanse. Nå er det paragrafer i straffeloven (av 1902) Herman Berge har anmeldt advokater for å overtre. Jeg har aldri sett Herman Berge hevde noe sted at straffeloven er falsk. Dersom han mot formodning skulle ha hevdet noe slik, setter jeg pris på at noen korrigerer min uvitenhet, og jeg kan kontaktes på erkestrand@hotmail.com.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s