Terje Hagelund

Byrettsdommer Terje Hagelund administrerte Drammen byretts behandling av Bygdeposten-saken Hans meritter i den saken er en absurd affære, grundig dokumentert i Dag Hiåsens rapport Ytringsfrihetens pris i Det skjulte Norge. Her kort om noen av dommer Hagelunds prestasjoner.

Hagelund skriver: “I tilsvaret er det redegjort for saksøkerens avvik fra dette redaksjonelle grunnlag ved at hun fra forsommeren 2000 skrev flere reportasjer og ledere om det “skjulte Norge”, og som etter det opplyste er et tema som sterkt opptar hennes fullmektig Dag Hiåsen.

Retten er enig med saksøkte i at hun derved har fraveket avisens redaksjonelle grunnlag idet dette emne ikke er sammenfallende med det lokalaviskonsept hun som redaktør i Bygdeposten er bundet av.

Saksøkeren har også fortsatt å skrive om temaet det “skjulte Norge” til tross for oppfordring fra avisens styreformann om å la dette være…”

Til dette kan bemerkes:

1) “…idet dette emne ikke er sammenfallende med det lokalaviskonsept hun som redaktør i Bygdeposten er bundet av.” Lokalaviskonseptet går ut på at Bygdeposten skal være ledende på lokalt nyhetsstoff, ikke at visse emner er utelukket.

2) “…til tross for oppfordring fra avisens styreformann…”. Det er redaktøren, ikke styreformannen, som bestemmer hva som skal stå i avisen, innenfor rammene av avisens grunnsyn.

3) Hverken i det gjengitte eller noe annet sted har dommer Hagelund gjengitt noe som helst fra de dokumentbeviser saksøker, den oppsagte redaktøren, hadde lagt frem. I det hele tatt er intet fra saksøker tilhenvist. Dette er et opplagt brudd på de mest elementære rettsprinsipper.

For ordens skyld er “Det skjulte Norge” navnet på en programserie som ble sendt av lokalradioen Radio Modum.