Stivkrampevaksine

Torsdag 23. oktober 2008 mottok Bianca Rytter et brev datert 21. oktober. Jeg var til stede da hun åpnet postkassen så vel som brevet. I brevet ble det opplyst om at alle elever på Carolines klassetrinn skulle vaksineres mot stivkrampe 23. oktober, altså den dagen da brevet kom frem.

Brevet inneholdt følgende oppfordring: “Vennligst kontakt oss snarest hvis noe skulle være til hinder for at vaksinasjonen gjennomføres.” Nå har det seg slik at Caroline Rytter allerede var vaksinert mot stivkrampe – og dermed ikke skulle ha vaksine. Det hjelper imidlertid lite å få denne beskjeden samme dag som vaksinen taes. Jeg gikk straks for å ringe barnevernet i Drammen og la frem situasjonen. Kvinnen jeg snakket med, sa hun skulle melde fra til saksbehandler, Solrunn Groen, som dessverre ikke var til stede. Jeg forklarte da at dette hastet såpass at jeg måtte be kvinnen jeg snakket med, om selv å kontakte Carolines skole umiddelbart.

Jeg var senere med som vidne ved et samvær mellom Bianca og Caroline. Da fikk jeg selv høre Caroline svare at hun hadde fått vaksinen. En vaksine hun slett ikke skulle ha.

Tjøme 03.03.09
Erik Strand