Stein Husby

I et debattinnlegg i Dag og Tid 21.12.06 argumenterer Stein Husby, sorenskriver på Kongsberg og tidligere medlem av Straffelovsrådet, for at det var riktig å ikke gjenoppta Torgersen-saken. I et tilsvar griper professor dr.juris Ståle Eskeland sorenskriveren i juks. Debattinnlegget fra Eskeland er dessverre ikke lenger tilgjengelig på nett.