Siv Rørvik

Siv Rørviks begrunnelse for at barneverntjenesten gjør faglig gode vurderinger
Erik Strand, 2. august 2014

I løpet av juli 2014 trykket lokalavisen Bygdeposten flere artikler om den lokale barnevertjenesten, blant annet disse:

Klem førte til refs fra barnevernet

De bruker altfor sterke virkemidler

Bekymrede politikere

Kommentarer fra undertegnede angående den sistnevnte artikkelen kan leses her.

et oppslag i Bygdeposten 5. juli sier Siv Rørvik, leder i barneverntjenesten i Midt-Buskerud, seg uenig i kritikken som har fremkommet mot det lokale barnevernet i Bygdeposten. Rørvik forsvarer barneverntjenesten med å vise til den høye medholdsprosenten (100 %) ved akuttvedtak:

“Hun peker på at de har fått medhold i samtlige saker om akuttvedtak i alle instanser som behandler slike klager i rettssystemet.

– Dette viser at barneverntjenesten foretar gode faglige vurderinger omkring barn som lever i en skadelig omsorgssituasjon, sier Røvik som også poengterer at sykefraværet i dag er under tre prosent.”

Hva er dette for et slags argument? Med det vi vet om rettssikkerheten i norsk rett generelt og i barnevernssaker spesielt, er 100 % medhold et meningsløst argument for at de faglige vurderingene er gode