Nils Ole Bay

Du kan lese om tingrettsdommer Nils Ole Bays opptreden på side 4 og i vedlegg 4 til denne forliksklagen.