Modum

Bygdeposten er lokalavis for kommunene Modum, Sigdal, Krødsherad og Øvre Eiker. I denne rapporten kan du lese om prosessen i forbindelse med oppsigelsen av Bygdepostens ansvarlige redaktør. I en periode i år 2000 publiserte avisen Bygdeposten en rekke artikler, ledere og leserinnlegg om ikke-rettstatlige forhold i Norge. Artiklene bygget på dokumentasjon fremskaffet av Fampo. Oppsigelsen av ansvarlig redaktør satte dermed en stopper for avslørende journalistikk.

Senere opprettet Bygdeposten nettstedet MidtiBuskerud, med et tilhørende debattforum. Her kan du lese om et innlegg som ble slettet av MidtiBuskerud.no.