Michael Tetzschner

I boken I pose og sekk av Erling Folkvord, Anne Kathrine Eckbo og Espen Mathisen gis det grundig rede for hvorledes Eckbos Legater er blitt brukt til å berike noen få i stedet for å dele ut pengene til de veldedige formål som er stiftelsens uttrykte formål. På denne måten har man utnyttet legaters skattefrihet.

Michael Tetzschner er mest kjent som Høyre-politiker. Han er også advokat og har i 24 år ledet Økonomisk Råd i Eckbos Legater, legatenes interne kontrollorgan. I boken (s. 93 – 101) kan man lese om Tetzscners hjelp til bedrageridømte Rolf Eckbo da Eckbo søkte om statlig autorisasjon som regnskapsfører. Rolf Eckbo var i 12 år forretningsfører for Eckbos Legater.

Kredittilsynet gav Rolf Eckbo autorisasjon som regnskapsfører i januar 2000 på bakgrunn av en attest fra Michael Tetzscner. Tetzscner skrev en plettfri attest i strid med den kunnskap han måtte sitte inne med ( Eckbos dom for økonomisk kriminalitet. Tetzscner visste også at attestutskrivning for et avsluttet forretningsføreroppdrag hørte inn under hovedstyrets ansvarsområde. Det påpekes også at det er usannsynlig at Tetzschner var ukjent med hovedstyrets vedtak om ikke å gi noen slik attest. Og til sist påpekes det at det tidsrommet Rolf Eckbo var forretningsfører i, var feil. Tetzschner skriver at Eckbo var forretningsfører for “årene 1993-1996”. Han var forretningsfører fra januar 1984 og måtte gå på dagen 17. april 1996. Fordi legatene krevet 299 098 kroner av 1996-honoraret tilbakebetalt, blir det misvisende å gi inntrykk av at han var forretningsfører og mottok 325 000 i forretningsførerhonorar pluss styrehonorar også i 1996.