Mette D. Trovik

Man kan lese om en sak hvor lagmannsrettsdommer Mette D. Trovik var involvert her og her.