Mary-Ann Hedlund

Mary-Ann Hedlund var en av tre dommere som behandlet “Bygdepost-saken” i Borgarting lagmannsrett. Den eklatant ikke-rettstatlige rettsutøvelsen lagmannsretten utviste i den saken, kan man lese om i rapporten Ytringsfrihetens pris i Det skjulte Norge.